دومین آزمون مرحله اول آزمایشی

سلام!

اولا که خسته تستای مرحله یک نباشین!

دوما که آزمون آزمایشی دوم رو قراره دوشنبه ساعت 00:00 بزاریم رو سایت و مثل دفعه پیش 72 ساعت برای فرستادن پاسخنامه فرصت دارید.

مدت آزمون 210 دقیقه است. برای ارسال پاسخنامه هم مثل دفعه پیش باید یک فایل اکسل بفرستین که ستون اول (ستون A) شماره سوال و ستون دوم (ستون B ) گزینه مورد نظر شماست. اگر سوالی رو نزده رد کردید باید در پاسخنامه 0 بگذارید. گزینه ها را با عدد (یعنی 1 2 3 4 و نه الف ب ج د) نشان دهید. دقت کنید که چون پاسخنامه ها توسط برنامه تصحیح می شود در صورتی که موارد بالا را رعایت نکنید پاسخنامه شما تصحیح نخواهد شد.

حداکثر دو روز بعد از فرستادن پاسخنامه به نشانی زیر ایمیلی حاوی کد پاسخنامه دریافت می کنید. نتایج آزمون به وسیله همین کد ها اعلام خواهد شد. (یعنی نمره مربوط به هر کد پاسخنامه اعلام می شود. )

آدرس ایمیل:   exam@11thioaa.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.