سوال های جهانی 2016- هند

لینک سوال های جهانی 2016 که در سایت مسابقات هم گذاشته شده را جمع آوری شده در اختیارتون میذاریم:               http://yon.ir/uy57

سوال های امسال رو سعی کنید نسوزونید و در موقع مناسب از خودتون امتحان بگیرید.سوال هاشون هم سختن هم استاندارد!

هر موقع هم خواستین حلش کنید هم نسخه فارسی رو بخونید هم انگلیسی!

شاد باشید!!